TỔ CHỨC CUỘC THI/ HỘI THI

Sự kết hợp giữa mỹ thuật và chuyên nghiệp là một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của các dự án mà MEKONG thực hiện. Với thế mạnh về trang thiết bị và kĩ năng điều phối những chương trình lớn, chúng tôi đã có kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi quan trọng trong tỉnh.