DỊCH VỤ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Tổ chức sự kiện cộng đồng là những sự kiện mang tính xã hội, thường có mục đích gắn kết hay lan tỏa một thông điệp ý nghĩa nào đó tới công chúng. Sự kiện cộng đồng còn là dịp để các đơn vị tham gia hỗ trợ, thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, quảng bá hình ảnh tới công chúng. Tổ chức sự kiện cộng đồng sẽ giúp các đơn vị có được sự thiện cảm từ công chúng, khách hàng. Từ đó, tạo dựng lòng tin với sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.