DỊCH VỤ TRANG TRÍ, TỔ CHỨC LỄ HỘI

Ngoài tính chất bảo tồn và phát triển văn hoá, gắn kết cộng đồng, Lễ hội còn là phương thức quảng bá du lịch và mang đến nhiều lợi ích về kinh tế cho tỉnh nhà. Mỗi lễ hội tại từng địa phươn lại ẩn chứa những ý nghĩa, nét văn hóa đặc sắc riêng. Việc lên kế hoạch tổ chức Lễ hội cần phải được thực hiện chỉn chu và đảm bảo đầy đủ các hạng mục, vì vậy lựa chọn một đơn vị Tổ chức sự kiện chính là một việc cần thiết.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU