TỔ CHỨC SHOW ÂM NHẠC HOÀNH TRÁNG

Tính chất của sự kiện Show âm nhạc là công khai và có số lượng lớn khán giả tham gia nên việc lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn chủ đề và phân chia các nhiệm vụ luôn là yếu tố quan trọng. Để có được sự thành công của chương trình luôn có sự phối hợp xuyên suốt của ekip trong suốt trước, trong và sau chương trình diễn ra.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU