TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN, TÂN NIÊN, GALA DINNER

Tổ chức tiệc tất niên cuối năm là một nghi thức nhằm ghi nhận và đánh dấu kết thúc một năm, và chuẩn bị bước sang năm mới. Từ xưa đến nay, sự kiện tất niên luôn mang một ý nghĩa tích cực trong đời sống của con người Việt Nam nên phần lớn các Công ty, Doanh nghiệp hay các đoàn thể thường tổ chức tiệc tất niên cuối năm để tổng kết lại những hoạt động của Công ty, Doanh nghiệp trong năm vừa qua, và đưa ra mục tiêu cho những năm tiếp theo, sau đó sẽ là ăn mừng công việc, những dự án thành công, sự phát triển, tăng trưởng của công ty trong năm cũ và chào đón năm mới đang đến gần.